WZA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2024 r.

Ogłoszenie o zwołaniu WZA

Projekty uchwał na WZA

Formularz do głosowania dla pełnomocnika na WZA

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Answear

Klauzula informacyjna RODO

Uchwała RN nr 18/05/2024

Uchwała RN nr 19/05/2024

Uchwała RN nr 20/05/2024

Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza Spółki będącego osobą fizyczną

Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza Spółki będącego osobą prawną

Aktualizacja opinii zarządu w sprawie zasadności wprowadzenia kapitału docelowego

Raport biegłego z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej 2023

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań zarządu i finansowego oraz wniosku w przedmiocie przeznaczenia zysku 2023

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalność w roku 2023


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 21 grudnia 2023 r.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 21.12.2023

Projekty uchwał na NWZA

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Answear

Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza Spółki będącego osobą fizyczną

Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza Spółki będącego osobą prawną

Klauzula informacyjna RODO

Formularz do głosowania dla pełnomocnika

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 30 listopada 2023 r.

Odwołanie Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 listopada 2023 r.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Answear.com S.A. na dzień 30.11.2023

Projekty uchwał na NWZA

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Answear

Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza Spółki będącego osobą fizyczną

Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza Spółki będącego osobą prawną

Klauzula informacyjna RODO

Formularz do głosowania dla pełnomocnika na NWZA 30.11.2023

Uchwała Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 16 października 2023 r.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Answear com na dzień 16 października 2023

Projekty uchwał na  NWZA

Informacja o liczbie głosów i akcji

Uchwała Rady Nadzorczej

Klauzula informacyjna RODO

Formularz do głosowania dla Pełnomocnika na NWZA 16.10.2023

Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza Spółki będącego osobą prawną

Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza Spółki będącego osobą fizyczną

UCHWAŁA ZARZĄDU - OPINIA WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU AKCJI SERII L

UCHWAŁA ZARZĄDU - OPINIA ZARZĄDU WS KAPITAŁU DOCELOWEGO

PROJEKT UCHWAŁY ZGŁOSZONY PRZEZ AKCJONARIUSZA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 29 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Answear com na dzień 29 czerwca 2023 r.

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁOMOCNIKA_WZA_29_06_2023

INFORMACJA O LICZBIE GŁOSÓW I AKCJI

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA W DNIU 29 CZERWCA 2023 R

RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z OCENY SPRAWOZDANIA Z WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W ROKU 2022

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ_ZA 2022

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ

 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 27 kwietnia 2023 r.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Answear com na dzień 27 kwietnia 2023 r.

Projekty uchwał na walne zgromadzenie akcjonariuszy

Opinia zarządu wyłączenie prawa poboru akcji

Sprawozdanie Zarządu Answear com S A  dotyczące wkładu niepieniężnego wnoszonego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego w Spółce

Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika NWZA

Informacja o liczbie głosów i akcji

Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania zarządu Answear

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w opinii biegłego rewidenta

Klauzula informacyjna RODO

Uchwała Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 8 czerwca 2022 r.

Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 8 czerwca 2022

Projekty uchwał WZA

Informacja o liczbie głosów i akcji

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 1

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 3

Uchwały Rady Nadzorczej

Uchwała Zarządu

Klauzula informacyjna RODO

Informacja o braku transmisji obrad WZA

Formularz Wykonywania Prawa Głosu Przez Pełomocnika WZA 8.06.2022

Sprawozdanie zarządu z działalności za 2021

Sprawozdanie z badania 31.12.2021

Raport biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

List Prezesa Zarządu Answear.com

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 22 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – uzupełnione

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał – uzupełnione

Projekty uchwał

Informacje o liczbie akcji i głosów

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu spółki

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2019-2020

Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach

Uchwała Zarządu

Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika – uzupełniony

Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Uchwała Rady Nadzorczej

Wniosek akcjonariusza

Uchwały Rady Nadzorczej

Pozostałe dokumenty dotyczące WZA

Informacja o braku transmisji obrad WZA

Klauzula Informacyjna RODO

Załączniki