Akcjonariat

Seria akcji A B C D E F G K L Łącznie
Ilość akcji 14.671.000 367.000 311.000 1.841.000 154.905 149.150 350.000 137.100 1.000.000 18.981.155
Ilość głosów uprawnionych na Zgromadzeniu Akcjonariuszy 14.671.000 367.000 311.000 1.841.000 154.905 149.150 350.000 137.100 1.000.000 18.981.155