Akcjonariat

Seria akcji A B C D E F Łącznie
Ilość akcji 14.671.000 367.000 311.000 1.841.000 154.905 149.150 17.494.055
Ilość głosów uprawnionych na Zgromadzeniu Akcjonariuszy 14.671.000 367.000 311.000 1.841.000 154.905 149.150 17.494.055