Kontakt dla inwestorów

Jacek Dziaduś

investor.relations@answear.com

 

Wszelkie zawiadomienia kierowane do Spółki w związku w szczególności z wykonywaniem obowiązków wynikających z art. 19 tzw. Rozporządzenia MAR  oraz art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej należy kierować na adres mailowy: investor.relations@answear.com oraz w formie pisemnej na adres siedziby Spółki.