Strategia rozwoju

Celem spółki jest utrzymanie pozycji jednego z liderów sprzedaży elektronicznej odzieży, obuwia i dodatków w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Aby tego dokonać kluczowy jest rozwój w poniższych 4 strategicznych obszarach:

 

POSZERZENIE OFERTY PRODUKTOWEJ

Szeroka oferta produktowa bezpośrednio wpływa na wzrost przychodów Spółki. W tym w szczególności marek premium, które charakteryzują się wysoką ceną jednostkową i tym samym zwiększają średnią wartość koszyka i rentowność transakcji. Akwizycja PRM i Sneakerstudio pozwoliła na dywersyfikację oferty produktowej zwiększając udział klientów produktów luksusowych wysoce odpornych na lokalne kryzysy.

Answear zamierza do 2024 r. zwiększyć nawet o 100 proc. liczbę produktów dostępnych w asortymencie sklepu internetowego, poprzez wprowadzenie do oferty nowych marek oraz rozszerzenie oferty marek dostępnych. Powinno to także doprowadzić do zwiększenia współczynnika konwersji, wzrostu częstotliwości zakupów i pozyskania nowych klientów.

 

ROZWÓJ MARKI WŁASNEJ

Spółka posiada markę własną ANSWEAR LAB. Stanowi ona uzupełnienie oferty o produkty z ekonomicznej kategorii cenowej. Dzięki dużemu doświadczeniu i elastycznemu modelowi współpracy z dostawcami marka własna pozwala na szybkie uzupełnianie oferty o brakujące elementy kolekcji w trakcie sezonu. Produkty ANSWEAR LAB dają możliwość generowania relatywnie wysokich marż, co wpływa pozytywnie na rentowność Spółki. Dodatkowo kolekcja oferowana przez ANSWEAR LAB dostępna jest tylko na platformie Answear co pozwala na pozyskiwanie nowych klientów i zwiększanie powtarzalności zakupów. 

 

ZWIĘKSZENIE SPRZEDAŻY NA DOTYCHCZASOWYCH RYNKACH

Sprzedaż Answear jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 30 proc. udziału w całkowitej sprzedaży. Dzięki zastosowanej strategii pierwszego gracza Spółce udało się pozyskać liczną grupę klientów i zdobyć dobrą pozycję na każdym z rynków. Nowych klientów Answear chce pozyskać przede wszystkim poprzez zintensyfikowanie kampanii marketingowych budujących świadomość marki, a także poszerzenie oferty produktowej. 

 

ROZWÓJ NOWYCH RYNKÓW

Answear w najbliższych latach planuje kontynuować ekspansję zagraniczną. Plany rozwoju obejmują wejście platformy do krajów bałkańskich oraz nadbałtyckich, a  w dalszej kolejności rozważone zostaną wybrane kraje Europy Zachodniej. Wszystkie wymienione rynki będą mogły być obsługiwane na analogicznych zasadach jak pozostałe, czyli z magazynu centralnego pod Krakowem.